Phật bà ngàn mắt ngàn tay đá bạch hán

Mã sản phẩm: TTTND90

Tình trạng: Còn hàng

55.000.000₫

Tôn tượng phật bà ngàn mắt ngàn tay hay còn goi là thiên thủ thiên nhãn , ngài chính là bồ tát quan thế âm hóa hiện nên . Trong kinh thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni của mật tông có viết rằng : Trong vô lượng ức kiếp thời quá khứ , bồ tát quán thế âm nghe đức thiên quang vương tỉnh chú như lai đọc thần chú đại bi tâm đà la ni bèn phát nguyện làm lợi ích , an lạc cho tất cả chúng sinh thì liền ngay lúc đó trên người mọc ra nghìn con mắt và nghìn bàn tay nhiều vô số kể ., nghìn mắt để quan sát khắp thế gian , quan sát muôn loài , nghìn tay là để cứu vót tất cả chúng sinh . Tôn tượng quán thế âm trong hình được tạo tác bằng đá nhân tạo do chính tay các nghệ nhân người đài loan tạo nên và được phân phối bởi dothocungdailoan.com . Tôn tượng có chiều cao tổng thể là 90 cm với trọng lượng rất nặng ước chừng khoảng hơn 100 kg hoặc hơn nữa .

 
0